Article

Man sitting and reading on a laptop

Category: Expertise strategy

Najważniejsze korzyści ze współpracy z zewnętrznymi konsultantami IT

Można wskazać wiele istotnych powodów i korzyści, dla których warto podjąć strategiczną decyzję o rozpoczęciu współpracy z zewnętrznymi konsultantami. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych korzyści z zastosowania takiego modelu.

Można wskazać wiele istotnych powodów i korzyści, dla których warto podjąć strategiczną decyzję o rozpoczęciu współpracy z zewnętrznymi konsultantami. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych korzyści z zastosowania takiego modelu.

Czas wyjść poza ograniczenia narzucone przez tradycyjne metody pozyskiwania talentów. Obecnie, chcąc utrzymać się w czołówce branży i zachować silną pozycję na rynku, coraz bardziej zależne od technologii IT przedsiębiorstwa sięgają po zewnętrznych specjalistów

 

Skalowalność i elastyczność

Korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów IT zapewnia większą elastyczność.

Przede wszystkim, firma zyskuje swobodę działania dzięki możliwości kierowania kluczowych zasobów eksperckich tam, gdzie są najbardziej potrzebne i mają największą wartość. W ten sposób organizacje IT mogą zachować zwinność i sprawnie adaptować się do nowych, nieprzewidzianych wyzwań.

Mogą szybko pozyskać dodatkowych specjalistów w momencie, gdy pojawia się konieczność wypełnienia luki kompetencyjnej lub możliwość wykorzystania sprzyjających okoliczności.

Model ten pozwala także na szybką redukcję zasobów kadrowych, np. w sytuacji, gdy bardziej racjonalną strategią okazuje się skupienie uwagi na innych obszarach.

Część organizacji tylko okresowo zwiększa skalę działalności lub realizuje pilne projekty wymagające ponadprzeciętnych nakładów.

Z naszych obserwacji wynika, że firmy, które w coraz większym stopniu polegają na zasobach IT potrzebują dziś szybkiego dostępu do nowych kompetencji eksperckich, żeby móc terminowo realizować projekty i zobowiązania.

To właśnie w takich okolicznościach zewnętrzne kadry i konsultanci IT zapewniają organizacji niezbędną elastyczność i skalowalność, dzięki której może sprawnie radzić sobie z wyzwaniami i wymogami stawianymi przez rynek.

Man sitting an reading concentrated

Nowa generacja konsultantów IT poszukuje przede wszystkim projektów zapewniających im rozwój umiejętności i swobodę w podejmowaniu decyzji.


 

  Korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów IT zapewnia większą elastyczność.

 


Specjalistyczna wiedza

Trudno jest zapewnić zespołom dostęp do wszystkich niezbędnych kompetencji IT, opierając strategię zatrudnienia wyłącznie na pracownikach etatowych. Problem ten dotyczy zwłaszcza organizacji IT, które stale mają do czynienia z nowymi technologiami, platformami, językami programowania i metodologiami.

Dlatego często konieczne okazuje się skorzystanie z usług zewnętrznych ekspertów posiadających specjalistyczne umiejętności niezbędne do zaspokojenia określonej potrzeby – zarówno w ujęciu krótko, jak i długoterminowym.

 


 

Padł firmowy serwer. Firma ma opóźnienie w realizacji projektu. Zespół Scrum został bez Scrum Mastera, a może właśnie wykryto lukę bezpieczeństwa w systemie IT firmy.

 


 

Szybkość działania

Padł firmowy serwer. Firma ma opóźnienie w realizacji projektu. Zespół Scrum został bez Scrum Mastera, a może właśnie wykryto lukę bezpieczeństwa w systemie IT firmy.

Niespodziewane sytuacje czy nagłe awarie - długo można wymieniać scenariusze, w których zażegnanie kryzysu wymaga natychmiastowej interwencji i pomocy doświadczonego specjalisty. Przy i tak już napiętym harmonogramie trudno jest znaleźć potrzebne do tego zasoby kadrowe i kompetencje wyłącznie w ramach własnej organizacji.

W takim przypadku idealnym rozwiązaniem może się okazać zaangażowanie zewnętrznego konsultanta IT.

Doświadczeni konsultanci IT wiedzą jak szybko odnaleźć się w strukturach firmy i usunąć przyczynę źródłową problemu, umiejętnie gasząc pożary lub przynajmniej ograniczając potencjalne szkody. W ten sposób generują wartość dodaną już od pierwszego dnia pracy.

Laptop detail

Zewnętrzni konsultanci IT przynoszą nie tylko twarde umiejętności, ale też świeże spojrzenie na problemy, które mogą dotyczyć danego projektu.

Nowa perspektywa

Problemy, których mimo wielu starań wciąż nie udaje się rozwiązać wymagają zwykle świeżego spojrzenia. To samo dotyczy sytuacji, gdy znana jest co prawda przyczyna problemu, ale trudności nastręcza wskazanie optymalnego rozwiązania.

Również i w takim przypadku firma może wiele zyskać dzięki świeżej perspektywie, jaką wnosi osoba z zewnątrz - specjalista, który potrafi przeprowadzić obiektywną ocenę i dysponuje doświadczeniem zdobytym podczas pracy z podobnymi przypadkami.

Taki ekspert ma jeden cel: zapewnić klientowi wartość i wysoką jakość usług.

Zewnętrzni konsultanci IT wnoszą ze sobą do firmy bogaty bagaż wiedzy praktycznej i doświadczenia, a niezależnie od tego z jakim problemem mamy do czynienia, zawsze można znaleźć specjalistę posiadającego kompetencje niezbędne do jego rozwiązania.

 

Zintegrowane kompetencje

W przeciwieństwie do klasycznego outsourcingu, a nawet usług zarządzanych, wykorzystanie zewnętrznych konsultantów do uzupełnienia własnych zasobów kadrowych pozwala organizacji zachować nad nimi pełną zwierzchność.

Wnoszone przez zewnętrznego eksperta kompetencje integrowane są z organizacją, która zachowuje nad nimi pełną kontrolę.

Firma może wykorzystać zewnętrznych konsultantów do pracy przy najważniejszych projektach wymagających zintegrowania z jej kluczowymi procesami oraz ich dobrej znajomości.


 

  Zewnętrzni konsultanci IT przynoszą nie tylko twarde umiejętności, ale też świeże spojrzenie na problemy, które mogą dotyczyć danego projektu.

 


Poszukujesz więcej informacji w temacie?

Sprawdź naszą stronę dot. usług na zasadzie Time & Material: Konsultanci IT