Działania środowiskowe społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG)

Odpowiedzialność emagine

Anders_Gratte_CEO_emagine

Naszym celem jest poprawa naszych wyników w zakresie ochrony środowiska, wyznaczyliśmy ambitne cele w zakresie monitorowania postępów na rzecz lepszej przyszłości. 

Nasze niezachwiane zaangażowanie polega na dokładnym i transparentnym raportowaniu.

Anders Gratte, CEO emagine

ESG

Sprawozdanie w zakresie środowiska, CSR i ładu korporacyjnego (ESG):

W emagine angażujemy się w integrację zasad środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) z naszą działalnością biznesową i kulturą korporacyjną. 

Nasza strategia ESG określa główne ramy dla inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając, że przestrzegamy najwyższych standardów odpowiedzialności we wszystkim, co robimy.

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR):

emagine zobowiązała się do stosowania w swojej strategii i działalności biznesowej Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Nieprzerwanie dążymy do tego, by zmniejszać ewentualny negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i jednocześnie dokładać swoją cegiełkę do dobrego samopoczucia ludzi, którzy nas otaczają.

Wide_Who_We_are_consultant_7

Polityka prywatności

Polityka prywatności i RODO:

Zobowiązaniem i celem emagine jest ochrona prywatności i poufności danych wszystkich pracowników, klientów, specjalistów IT i partnerów biznesowych.

Traktujemy to zobowiązanie z największym szacunkiem i powagą. Bezpieczeństwo Twoich danych to dla nas priorytet.

Jakość i ochrona środowiska

Jakość i ochrona środowiska

W emagine dbamy o zmniejszenie naszego śladu węglowego, wciąż doskonaląc nasze procesy mające na celu ochronę środowiska.

Kodeks postępowania

Relacja biznesowe:

Od wszystkich, z którymi łączą nas relacje biznesowe (klientów, dostawców i specjalistów IT), oczekujemy dostosowania działalności do naszego kodeksu postępowania.

Tutaj znajdziesz nasz kodeks postępowania dla relacji biznesowych.

Informator

Podziel się opinią:

Choć robimy wszystko, co w naszej mocy, by postępować właściwie – nadal poszerzamy swoją wiedzę. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz przedyskutować kwestie naszych zobowiązań lub uważasz, że w tym obszarze możemy robić coś lepiej.

Przyjmujemy wszystkie uwagi i sugestie.