Article

Paweł Pancerz

Kategoria: Blog konsultanta

Rozwój Chmury – co czeka nas w najbliższej przyszłości?

W ciągu ostatnich lat rozwój technologii chmurowych zmienił się bardzo dynamicznie. Wymogi rynkowe oraz coraz większa świadomość w zakresie potencjału technologii chmurowych sprawiają, że obawy przed tą technologią IT są coraz mniejsze.

Paweł Pancerz, Cloud Administrator & Network Engineer

Rozwiązania chmurowe coraz doskonalsze: mniejsze organizacje inspiracją dla korporacji.

Coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie tego typu rozwiązań. W rozwoju chmury już teraz istotną kwestią jest bezpieczeństwo. ‘Dojrzała chmura’ to jednak także nowe wyzwania dla firm.

Teraźniejsze chmury, można powiedzieć, osiągnęły już pewien stopień dojrzałości.

Po rozwiązania w chmurze publicznej lub hybrydowej sięga coraz więcej firm zarówno tych małych i średnich, jak i duże korporacje.

To właśnie zasługa dojrzałości usług cloudowych oraz elastyczności takich rozwiązań. Korporacje zostały też poniekąd zmuszone do korzystania z chmury publicznej pod presją mniejszych organizacji, które to budują swoją przewagę konkurencyjną właśnie w oparciu o chmurę publiczną.

Widać też coraz większą otwartość dostawców usług chmurowych na możliwość łączenia, komunikacji i migracji pomiędzy poszczególnymi platformami chmurowymi.

To wszystko wpływa na zwiększenie dynamiki rozwoju usług cloudowych. Należy spodziewać się, że sytuacja ta utrzyma się przez dłuższy czas. Warto uwzględnić ten aspekt także na etapie planowania strategii IT przedsiębiorstwa.

Przy wykorzystaniu chmury nie ma mowy o stagnacji, co sprawia, że rynek należy stale obserwować, oceniać i odpowiednio dopasowywać pojawiające się oferty oraz usługi do zmieniających się potrzeb organizacji.

 


 

Rozwój chmury wspierany jest też przez popularyzację innych istotnych trendów technologicznych, m.in. motorem napędowym rozwoju chmury jest coraz powszechniejsze dążenie do wdrażania koncepcji Big Data.

 


 

Popularyzacja usług w chmurze

Popularyzacja usług w chmurze, a także ogólny rozwój technologii sprawił, że odczuwamy radykalną zmianę pod względem ilości zarządzanych danych, a także tego jak i gdzie te zasoby są archiwizowane.

Wszystko wskazuje na to, że skala produkowanych i przetwarzanych globalnie danych będzie ciągle rosła – choćby za sprawą rozwoju Internetu Rzeczy (IoT), który pociąga za sobą generowanie i wymianę informacji przez miliony urządzeń.

Dla firm, zwłaszcza tych, które planują projekty związane z analityką lub sztuczną inteligencją, tak znaczący rozrost danych oznacza ciągłą potrzebę rozbudowy pamięci masowych i centrów danych.

W efekcie, to właśnie poszukiwanie przestrzeni na dane jest jednym z powodów, dla których firmy skłaniają się ku przenoszeniu aplikacji do chmury publicznej. Daje ona gwarancję łatwej skalowalności, a w porównaniu z rozwojem własnej infrastruktury – także realne oszczędności kosztowe.

W ramach długoterminowej strategii rozwoju warto jednak uwzględnić stały wzrost potrzeb w obszarze pamięci masowych – czy to w chmurze, czy w ramach lokalnej infrastruktury.

Paweł Pancerz

Obawy związane z bezpieczeństwem cloud wykazują najczęściej organizacje, które z chmury nie korzystają.

Rośnie znaczenie i użyteczność Sztucznej Inteligencji

O dużym znaczeniu IoT dla rozwoju usług chmury świadczą m.in. nowe rozwiązania oferowane przez wiodących dostawców. Amazon oferuje np.

AWS IoT, które obejmuje narzędzia SDK pozwalające łączyć, autoryzować i wymieniać wiadomości za pomocą różnych protokołów pomiędzy urządzeniami IoT, a serwerami AWS.

Z kolei Microsoft Azure IoT oferuje pakiet funkcji pozwalających m.in. łatwo łączyć sensory z chmurą Microsoftu. Natomiast Google oferuje usługę Cloud IoT Core, która służy do centralnego zarządzania urządzeniami Internetu Rzeczy. Analogiczne usługi oferuje też m.in. Oracle.

Warto pamiętać, że jako światowa gospodarka jesteśmy dopiero na początku rozwoju Internetu Rzeczy.

W kolejnej dekadzie należy spodziewać się znaczącej popularyzacji IoT zwłaszcza w przemyśle, branży motoryzacyjnej. Wiele wskazuje na to, że model chmury będzie fundamentem rozwoju tego typu rozwiązań. Cloud przyda się też na potrzeby zarządzania nowymi modelami biznesowymi wykorzystującym Internet Rzeczy na szeroką skalę.

Bezpieczeństwo danych

Usługi świadczone współcześnie w modelu chmury publicznej są na ogół dużo lepiej zabezpieczone niż większość rozwiązań IT wykorzystywanych przez firmy w ramach ich lokalnej infrastruktury.

Obawy związane z bezpieczeństwem cloud  wykazują najczęściej organizacje, które z chmury nie korzystają. W przypadku firm, które zdecydowały się na wdrożenie takich usług zaobserwować można spadek wcześniejszych obaw.

 

Kwestie bezpieczeństwa danych w chmurze

Nie zmienia to jednak faktu, że wraz z rosnącą skalą zagrożeń IT, istotną kwestią staje się zabezpieczenia środowisk chmurowych oraz przetwarzanych za ich pośrednictwem danych należy podchodzić wielowymiarowo.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to atutem środowisk chmury publicznej pozostaje efekt skali, a także fakt, że ich operatorzy dysponują środkami finansowymi, najnowszymi technologiami, a także wiedzą pozwalającą na zapewnienie należytego poziomu ochrony.

Nie zawsze jest to równie oczywiste w przypadku chmur prywatnych i innych rozwiązań bazujących na własnej infrastrukturze.

Należy jednak pamiętać, że wykorzystanie usług oferowanych w modelu chmury nie zwalnia użytkowników z troski o bezpieczeństwo. Za zabezpieczenie danych przetwarzanych w chmurze odpowiada zarówno operator, jak i klient.

Brak współpracy w tym zakresie oznacza najczęściej wzrost ryzyka biznesowego. Największym wyzwaniem w kwestii chmury wydają się być sami użytkownicy. Bardzo ważne jest więc opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie odpowiednich polityk bezpieczeństwa.

Wykorzystanie dobrych praktyk zmniejsza ryzyko potencjalnych wycieków informacji, włamań i niepożądanych dostępów.


 

  Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to atutem środowisk chmury publicznej pozostaje efekt skali, a także fakt, że ich operatorzy dysponują środkami finansowymi, najnowszymi technologiami, a także wiedzą pozwalającą na zapewnienie należytego poziomu ochrony.

Paweł Pancerz

 


Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, że technologie chmurowe czeka dalszy, dynamiczny rozwój wynikający z ich ogromnego potencjału dla biznesu.

Chmura jest elementem ściśle powiązanym ze wszystkimi nowymi rozwiązaniami technologicznymi – i odpowiedzią na pojawiające się wraz z nimi potrzeby firm.

Co więcej, za sprawą łatwości wdrożenia i wykorzystania, skalowalności, elastyczności, a także szerokości dostępnej dziś oferty usług cloud, mogą one stanowić faktyczny motor rozwoju nowych usług i modeli biznesowych dla wielu przedsiębiorstw, także średnich i dużych organizacji.

Globalne wydarzenia zapoczątkowane przez epidemie Covid-19 pokazały jak chmura może pomagać praktycznie każdej sferze przemysłu i biznesu w utrzymywaniu ciągłości pracy – zdalny dostęp, praca zdalna, zdalne zasoby stały się już czymś powszechnym i praktycznym.

Świat zmienił się na dobre pod względem używania technologii cloudowych i zmieniać się będzie – miejmy nadzieję, że kontynuacja rozwoju całego spectrum usług cloudowych będzie związana tylko biznesowo i technologicznie bez aspektów stosowania jej na wypadek np. wybuchu epidemii.

Paweł Pancerz

O autorze:

Paweł Pancerz

Paweł Pancerz z emagine związany jest od ponad 4 lat. Pracując na stanowisku Administratora Chmury i Inżyniera Sieci, dostarcza rozwiązania dla jednego z czołowych klientów firmy.
Wcześniej związany był min. z markami Cisco i Aon Hewitt. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na swoim koncie ma także liczne kursy IT, w tym: CCNA, Redhat RHCSA (RH199), ACI, UCS Manager, UCS Director, ASA firewall, Course 20745 Implementing a Software-Defined DataCenter

Chcesz być autorem kolejnego artykułu?

Dołącz do naszego grona ekspertów.