Article

emagine-blog-supply-chain-main

Category: Expertise strategy

7 grzechów głównych w zapewnianiu jakości: błędy, których powinien unikać każdy tester!

Piotr Tuński, Test Team Leader, 18/10/2023

W dzisiejszym artykule zagłębimy się w mroczne zakamarki branży
testowania oprogramowania. Odkryjemy siedem grzechów
głównych, które mogą zaszkodzić twojemu dążeniu do doskonałej
jakości. Poznaj, jakie pułapki czyhają na testerów i jak unikać tych
błędów, prowadząc swój zespół ku ścieżce doskonałości w
testowaniu.

Pycha: Ignorowanie użytkownika

7-grzechow-testera-pycha

Objawy: Zespoły testujące stają się zbyt pewne swoich metod i
technik, zaś wyniki metryk potwierdzają tę pewność. Niemniej
jednak tracą kontakt z rzeczywistym sposobem korzystania z
produktu przez użytkowników, a brak rzeczywistych opinii od
użytkowników staje się coraz bardziej dotkliwy.

To może być najbardziej zdradziecki grzech ze wszystkich, ponieważ
często nie jest zauważalny od razu. Problem ten staje się jasny
dopiero wtedy, gdy pojawiają się oczywiste błędy, co wywołuje
alarmy:

Kierownik projektu: "Dlaczego nie zauważyłeś tego błędu?"
Tester oprogramowania: "Nie rozumiem. Wszystkie wyniki były
w normie. Przeszliśmy wszystkie testy."

Nadszedł czas na gruntowną zmianę podejścia do zapewniania
jakości.

Leczenie: Nawet poważne błędy mogą przynieść najważniejsze
lekcje. Musisz dostosować swoje podejście. Twoje testy powinny
odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje użytkowników. Osoby
odpowiedzialne za jakość oprogramowania muszą posiadać pełną
wiedzę o funkcjonalności produktu. Regularnie komunikuj się z
użytkownikami, zbieraj ich opinie i czerp z nich wiedzę, aby rozwijać
się i unikać tego grzechu.

Chciwość: Branie wszystkich działań testowych na swoje barki

7-grzechow-testera-2

Objawy: Wszystkie aspekty związane z tworzeniem i utrzymaniem
testów są skupione w rękach jednej osoby lub bardzo małej grupy,
co jest szczególnie problematyczne w kontekście rozmiaru całego
zespołu.

Konsekwencje tego zjawiska są znaczące:

Wąskie gardła w procesie testowania: Skupienie wszystkich
zadań związanych z testowaniem w jednym lub niewielkim gronie
osób może prowadzić do powstawania opóźnień i zatorów w
procesie testowania.

Nadmierna zależność od niewielkiej grupy: Gdy całe
testowanie spoczywa na kilku osobach, istnieje ryzyko, że w
przypadku ich niedostępności cały proces testowania zostanie
zakłócony.

Zwiększone ryzyko wypalenia zawodowego: Osoby
odpowiedzialne za wszystkie zadania związane z testowaniem mogą
doświadczać wzmożonego stresu i presji, co zwiększa ryzyko
wypalenia zawodowego.

Leczenie: Aby przeciwdziałać tym negatywnym skutkom, należy
rozprowadzić obowiązki związane z testowaniem na większą liczbę
osób w zespole. Promowanie współpracy i wymiana wiedzy między
członkami zespołu może znacząco poprawić jakość procesu
testowania i ostatecznej jakości produktu. Warto inwestować w
rozwijanie umiejętności testowania u różnych członków zespołu, co
pozwoli zmniejszyć ryzyko związanego z jednoosobową zależnością
od jednego testera.

Pożądanie: Zbyt duże poleganie na technologii

7-grzechow-testera-3

Objawy: W rzeczywistości, większość twojego czasu podczas pracy
nad testowaniem sprowadza się do wykonywania rutynowych
czynności, takich jak uruchamianie automatyzacji czy
przeklikiwanie tych samych scenariuszy testowych. Wszystko to jest
oczywiście ważne i dąży do zautomatyzowania procesu testowania,
co jest korzystne. Jednak, jeśli to staje się twoim głównym zajęciem,
wpadasz w pułapkę nadmiernego skupienia się na samej technologii
i kodzie, zamiast na jakości produktu.

W praktyce oznacza to:

 1. Koncentrację na ciągłym utrzymaniu i uruchamianiu
  istniejących rozwiązań automatyzacji.
 2. Możliwość zapomnienia o podstawowym celu - zapewnieniu
  wysokiej jakości produktu.
 3. Potencjalnie zaniedbanie testów manualnych, które są
  niezwykle istotne.

 

Leczenie: Ważne jest zachowanie równowagi między
automatyzacją a ręcznymi testami. Automatyzacja ma na celu
ułatwienie i przyspieszenie procesu testowania, ale nie powinna stać
się celem samym w sobie. Nie zapominaj o ręcznych testach, które
pozwalają na bardziej holistyczne podejście do jakości produktu.
Dobra konserwacja kodu automatyzacji i świadomość piramidy
testów to klucz do efektywnego zarządzania testami. Automatyzacja
to narzędzie, a nie cel.


Zazdrość: Porównanie się z innymi projektami

7-grzechow-testera-4

Objawy: Często w obszarze zapewniania jakości (QA) zespoły mają
tendencję do porównywania się wzajemnie, co prowadzi do
rywalizacji i zazdrości. Nawet niektórzy liderzy, zamiast oceniać
projekty w kontekście ich indywidualnych potrzeb, próbują oceniać
je jedynie na podstawie ilości wykrytych błędów. To podejście jest
niesprawiedliwe, ponieważ każdy projekt ma swoje wyjątkowe
wyzwania i specyficzne wymagania jakościowe. Różnią się one
między sobą zarówno pod względem dojrzałości, dostępnych
zasobów, jak i grupy docelowej.

Leczenie: Warto podkreślać znaczenie kontekstu każdego projektu
oraz jego indywidualnych cech. Zamiast koncentrować się na
rywalizacji, powinniśmy doceniać sukcesy każdego zespołu, nawet
tych mniejszych, i zachęcać do większej współpracy oraz wzajemnej
widoczności między projektami. Współpraca może przynieść lepsze
efekty niż rywalizacja.


Obżarstwo: Chęć odnalezienia wszystkich

niedoskonałości

7-grzechow-testera-5

Objawy: Jeśli Twoje sesje testowe wydłużają się nieproporcjonalnie
długo, a znajdujesz wiele małych błędów lub przypadków, które są
na ogół niewielkiego znaczenia i często nie zostaną naprawione, to
możesz cierpieć na tzw. "Obżarstwo w testowaniu
oprogramowania".

Staranie się odkryć absolutnie każdy błąd w nowym projekcie jest
jak próba dosłownego wyłowienia wszystkich ryb z morza. To
nierealne i prowadzi do niepotrzebnego rozciągnięcia procesu
testowania. Warto zaakceptować fakt, że zawsze będą błędy, ale
istotne jest skupienie się na tych, które są najbardziej
prawdopodobne do wykrycia i mogą wpłynąć na jakość produktu.
Testowanie w sposób nadmiernie perfekcjonistyczny może
prowadzić do testowania bez metody, co nie przyczynia się do
rozwoju umiejętności w tej dziedzinie.

Leczenie: Warto narzucić sobie ograniczenia czasowe na sesje
testowe. To pomoże doskonalić umiejętności testowania. Zacznij od
szukania najbardziej oczywistych błędów, a dopiero potem zajmij
się bardziej złożonymi przypadkami.

Nie przejmuj się zbytnio tym, co nie zostało odkryte podczas testów.
Ważne jest, aby zaufać procesowi i skupić się na jakości
testowania, a nie na ilości znalezionych błędów. Sprawdzanie
jakości jest kluczowe, a nadmierna chciwość w testowaniu może
prowadzić do zapominania o podstawowych zasadach i celach tego
procesu.


Gniew: Szukanie winnych

7-grzechow-testera-6

Objawy: W trakcie stresujących okoliczności często ulegamy
pokusie obwiniania całego zespołu lub konkretnych osób za
poważne błędy. Kiedy problemy stają się oczywiste, palce często
wskazują na tych, których uważa się za winnych.

Warto jednak zrozumieć, że tego rodzaju sytuacje zazwyczaj mają
swoje źródło w połączeniu wielu czynników, takich jak napięte
terminy, brak szczegółowych specyfikacji, nieobecność określonych
procesów czy zbyt skomplikowane oprogramowanie do zarządzania.
Dlatego nie powinniśmy uparcie obwiniać konkretnych jednostek,
ponieważ taka postawa jest przestarzała i nie przynosi korzyści.

Leczenie: Skupmy się na problemach, a nie na ludziach.
Pamiętajmy, że każdy błąd może być okazją do poprawy naszych
procesów i osiągnięcia lepszych wyników. Należy wyciągnąć naukę z
tych sytuacji. Jednak równie ważne jest komunikowanie się. Często
złość wynika z braku zrozumienia między naszymi oczekiwaniami a
rzeczywistością, dlatego warto dokładnie poznać zdolności naszego
zespołu, utrzymywać otwarte kanały komunikacji i wyznaczać
klarowne i osiągalne cele.


Lenistwo: Zaniedbywanie dokumentacji

7-grzechow-testera-7

Objawy: Zespół testowy cierpi na brak widoczności dotyczącej
przeprowadzonych testów. Wiele funkcji w produktach nie jest
odpowiednio sprecyzowanych lub wręcz nie posiada
sprecyzowanych wymagań. Dodatkowo, zbyt niewiele błędów jest
śledzonych i raportowanych.
Często zdarza się, że leniwy testerzy skupiają się jedynie na walidacji
istniejących przypadków testowych, pomijając szerszy kontekst
procesu testowania, w tym aspekt dokumentacji.

Brak właściwej dokumentacji może sprawić, że działalność testowa
staje się niewidoczna. Dokumentowanie jest jednak nieodłączną
częścią procesu testowania. Przeprowadzasz testy, obserwujesz
rezultaty i zapisujesz swoje obserwacje w raportach z testów. To
właśnie dzięki dokumentacji uzupełniamy specyfikacje i precyzyjnie
opisujemy to, co trudno jest jednoznacznie określić.

Leczenie: Aby zwiększyć widoczność procesu testowania i
dostarczyć pełniejszy obraz przetestowanego produktu, konieczne
jest tworzenie raportów z testów zawierających następujące sekcje:

 

 1. Cele Testu: Określenie głównych celów testowania danej
  funkcji.
 2. Opis Funkcji: Krótka charakteryzacja testowanej funkcji lub
  elementu produktu.
 3. Błędy/Problemy: Zgłoszenie napotkanych problemów, błędów
  lub niezgodności, jeśli takie zostaną wykryte.
 4. Kroki Testowe: Szczegółowy opis kroków, które testerzy
  wykonują podczas testów.
 5. Środowisko Testowe: Informacje o używanych narzędziach,
  oprogramowaniu, sprzęcie i konfiguracji sieciowej.
 6. Oczekiwane Wyniki vs. Wyniki Rzeczywiste: Porównanie
  przewidywanych rezultatów z faktycznymi wynikami testów.
 7. Załączniki: Linki do zrzutów ekranu, logów, dokumentów lub
  innych materiałów, które mogą być przydatne przy analizie
  wyników testów.
 8. Priorytet Błędów: Określenie pilności zgłoszonych błędów.
 9. Komentarze: Dodatkowe uwagi, obserwacje lub wnioski
  związane z przeprowadzonymi testami.
 10. Status Testu: Informacja o wynikach testów.
 11. Rekomendacje: Sugestie poprawy i optymalizacji.
 12. Podsumowanie: Ogólne wnioski i plany na przyszłość.

Dokumentacja testowa stanowi klucz do utrzymania spójności,
przejrzystości i kompletności procesu testowania. Pomaga także w
efektywnym zarządzaniu jakością produktu i dokumentowaniu
przeprowadzonych działań testowych. Pamiętaj, że dobrze
przygotowane raporty z testów są niezbędne do skutecznego
zarządzania jakością produktu i śledzenia postępu prac testowych.


 

Pora na Ciebie! Czy miałaś lub miałeś kiedyś do czynienia z tymi grzechami w swoich dotychczasowych doświadczeniach? Jak udało ci się je przezwyciężyć? Napisz do mnie na Linkedin.

Piotr Tuński

Piotr_2

Piotr Tuński

Test Team Lead, Konsultant emagine
Z emagine związany od 2022 r., gdzie wspomaga top klienta z branży finansowej. Swoją przygodę z testowaniem rozpoczynał 4 lata temu od stanowiska Software QA Testera. Magister Ekonomii. Tytuł ten uzyskał na Politechnice Koszalińskiej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pomożemy Ci odnieść sukces w roli niezależnego konsultanta IT.

Blog

Więcej wpisów na blogu

left-arrow
right-arrow

Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami
Expert stories
Webinar

Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami – odpal zapis webinaru

Już jest! Zapis webinaru pt. Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami… czyli o Neo4j z perspektywy front-endowca.

Expert stories

Crunch w IT – czy wiesz, jak mu zapobiec?

Temat crunchu pojawia się zwykle w kontekście branży, która tworzy gry komputerowe. Problem jednak nie dotyczy tylko tego sektora rynku. Crunch zdarza się wszędzie. Są jednak sposoby, aby mu zapobiec.

Expert stories

Idealna współpraca testera z programistą – czy to w ogóle możliwe?

W idealnym zespole programistycznym feedback od klienta przekłada się na świetne wymagania. Są one następnie zamieniane na dokładnie opisane zadania, w których jest wszystko ,co niezbędne do wykonania i testowania aplikacji. W rzeczywistości jednak taka sytuacja nigdy nie występuje. Jak to zmienić?

Wszystko o pracy testera oprogramowania - odpal zapis webinaru
Expert stories
Webinar

Wszystko o pracy testera oprogramowania – odpal zapis webinaru

„5 najważniejszych lekcji, które wyniosłem w ciągu 5 lat testowania oprogramowania” … czyli o ewolucji tego obszaru IT, umiejętnościach testera oraz efektywności w zawodzie opowiada konsultant emagine – Piotr Tuński.

Expert stories

Różne podejścia do generowania kodu front-end – czy znasz je wszystkie?

Jak pisałem w poprzednim artykule, kod front-endowy jest w pewnej mierze powtarzalny. Szczególnie dużo powtarzalności jest na granicy back-endu i front-endu. Ponieważ obiekty z bazy są przesyłane z back-endu, frontend odbiera je i typuje (jeśli używamy np. TS) w celu dalszego przetwarzania. Co dzieje się dalej?

Expert stories

AI zbuduje aplikację webową? To możliwe!

Od jakiegoś czasu dysponujemy narzędziem, które jest w stanie przezwyciężyć początkowe trudności w zbudowaniu prototypu aplikacji webowej. Jest nim oczywiście Sztuczna Inteligencja, która – w odpowiednich rękach – może pomóc rozwiązać wiele problemów deweloperów.

Expert stories

Nx dla Angular jako niezawodne narzędzie upraszczające pracę przy projektach IT

Nx to narzędzie, które upraszcza budowanie projektów typu monorepo. W tym artykulę skupię się na jego głównych zastosowaniach w aplikacjach używających Angulara. Narzędzie pozwala także na współpracę z wieloma innymi technologiami, jak React czy Node.

Expert stories

7 grzechów głównych w zapewnianiu jakości: błędy, których powinien unikać każdy tester!

Zagłębimy się w mroczne zakamarki branży testowania oprogramowania. Odkryjemy siedem grzechów głównych, które mogą zaszkodzić dążeniu do doskonałej jakości produktu. Poznaj, jakie pułapki czyhają na testerów i jak unikać tych błędów, prowadząc swój zespół ku ścieżce doskonałości w testowaniu.

Expert stories

Zarządzanie finansami w chmurze, czyli wszystko o FinOps

W miarę jak organizacje coraz bardziej polegają na chmurze obliczeniowej, pojawia się potrzeba skutecznego zarządzania kosztami i optymalizacji wydatków związanych z usługami chmurowymi. FinOps to obszar działalności, który w znacznym stopniu zmienia sposób tego zarządzania. Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektywa NIS2 dot. cyberbezpieczeństwa
Expert stories
Webinar

Już jest – zapis webinaru “Dyrektywa NIS2 dot. cyberbezpieczeństwa”

W obliczu coraz bardziej skomplikowanych zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, bezwzględnym priorytetem dla organizacji na całym świecie staje się zabezpieczenie danych oraz infrastruktury online. Nasz ekspert Grzegorz Powichrowski wesprze Was w ocenie przygotowania firm do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2 w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Expert stories

Dla specjalistów IT: W jaki sposób odciążyć umysł w pracy

Od kilku lat interesuję się wydajnością pracy i w tym artykule chciałbym przedstawić najważniejsze metody, które wg mnie pozwolą pracować łatwiej i wydajniej w środowisku IT.

Expert stories

Microsoft Dev Box – nowoczesna maszyna robocza

Microsoft Dev Box to zwirtualizowane rozwiązanie, które umożliwia inżynierom IT szybkie uruchamianie samoobsługowych stacji roboczych wstępnie skonfigurowanych do ich zadań, przy jednoczesnym zachowaniu scentralizowanego zarządzania w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i zgodności ze standardami w organizacji. Czy już je znasz?

Expert stories

Wymagania niefunkcjonalne w procesie tworzenia aplikacji

Podczas rozwijania aplikacji webowej zwykle odkrywamy szereg specyficznych funkcjonalności, wedle których ma ona działać. Niektóre z nich mogą wydawać się oczywiste dla części członków zespołu IT pracującego nad rozwiązaniem, jednak inni wolą mieć je spisane w szczegółowej formie, aby móc je wszystkie zaimplementować lub testować.

Expert stories

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw oprogramowania

Łańcuch dostaw oprogramowania to „proces dostarczania produktu do klienta” w domenie IT, odnosi się do procesu projektowania, budowania, dostarczania i utrzymania. Jego bezpieczeństwo jest nie tylko ważnym, ale wręcz kluczowym aspektem współczesnego świata IT.

AI: Nowa fala przyszłości"
Expert stories
Webinar

Obejrzyj zapis webinaru “AI: Nowa fala przyszłości”

Szansa cywilizacyjna, czy też zagrożenie? Algorytmy sztucznej inteligencji od wielu lat stanowią jeden z centralnych punktów dyskusji o przyszłości technologii. Rozwiązania oparte na AI, niezależnie od poziomu organizacji na którym zostaną wykorzystane, pomogą stworzyć nowatorskie modele biznesowe. Sprawdźcie zatem, czy Wasza organizacja jest do tego dobrze przygotowana. Czego się spodziewać? Jak wykorzystać AI, aby tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku?

Expert stories

Snapshot testing w aplikacjach front-endowych – czy wiesz już wszystko?

Jednym z największych wyzwań podczas tworzenia aplikacji front-endowych jest unikanie wprowadzania niechcianych zmian. Testowanie logiki biznesowej jest możliwe za pomocą testów jednostkowych, jednak nie sprawdzają one zwykle całej struktury HTML. Rozwiązaniem problemu regresji w plikach HTML może być snapshot testing.

Expert stories

Przyszłość sztucznej inteligencji – jakie wyzwania i możliwości stoją przed światem IT?

Przyszłość sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i ogromne możliwości rewolucji technologicznej. Zewsząd słyszymy, że SI przejmie we wszystkim kontrolę i my jako ludzie będziemy już mniej potrzebni lub wręcz zbędni – czy aby na pewno?

Expert stories

Efektywne sposoby na pracę z back-endem

Aby tworzyć rozwiązania front-endowe, zwykle pobieramy dane z aplikacji back-endowej. W tym artykule chciałbym przedstawić, w jaki sposób możemy udoskonalić i przyspieszyć tę pracę. Podstawowe czynniki, które wziąłem pod uwagę podczas analizy, to elastyczność pracy oraz to, czy programista używający API, może edytować dane zwracane przez back-end.

Expert stories

Neo4j: Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami

Wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych na znaczeniu zyskują nowoczesne rozwiązania bazodanowe. Jednym z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest neo4j – grafowa baza danych, która rewolucjonizuje sposób przechowywania i analizy informacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu narzędziu, poznamy jego zalety, funkcje oraz praktyczne zastosowanie.

Expert stories

Jak AI wspiera pracę Front-end developerów – praktyczny poradnik

Z perspektywy front-endowca w ostatnim roku zauważyłem jak bardzo zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomaga w szybszym tworzeniu aplikacji i sprawia, że pozbawione są one błędów. W artykule opisuję zastosowanie ChatGPT, Github Copilot oraz Github Copilot Chat, określając je skrótowo mianem AI.

Expert stories

Wypalenie zawodowe specjalistów IT – jak je przewidzieć i jak mu zapobiec?

Na pewno każdy z nas chociaż raz czuł, że w jego pracy coś idzie inaczej, niż by chciał. Dochodzi to tego zmęczenie, stres, spadek motywacji i nagle cały zawodowy świat się wali – zaczynamy myśleć, czy to, co robimy ma sens, czemu dotychczasowe działania nie przynoszą pożądanych efektów. Innymi słowy, wpadamy w rozmyślania nad tym, jak jest ciężko. Najczęściej to tylko zmęczenie, brak odpoczynku, stres, natomiast kiedy warto zadbać o siebie bardziej i przekonać się, czy to nie jest wypalenie zawodowe?

Expert stories

Jak skutecznie zbudować i utrzymać relację z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego w IT

Branża IT od dawna  jest  jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin rynku, niezależnie od szerokości geograficznej. Tym bardziej, znalezienie odpowiedniego kandydata do realizacji projektów IT, który spełniałby wszystkie wymagania zarówno pod względem wiedzy i umiejętności technicznych, jak i kompetencji miękkich nigdy nie było czymś prostym.

Expert stories

Poznaj kompetencje miękkie przyszłości w obszarze sprzedaży

Inwestycja w kompetencje miękkie może szczególnie opłacić się w zawodach przyszłości. W przeciwieństwie do twardych, kapitałem nie jest wykształcenie czy fachowa wiedza. Soft skills pozwolą tym, którzy je wdrożą i oswoją, z lekkością adaptować się do zmian jakie czekają rynek pracy.

Paweł Pancerz
Expert stories

Rozwój Chmury – co czeka nas w najbliższej przyszłości?

W ciągu ostatnich lat rozwój technologii chmurowych zmienił się bardzo dynamicznie. Wymogi rynkowe oraz coraz większa świadomość w zakresie potencjału technologii chmurowych sprawiają, że obawy przed tą technologią IT są coraz mniejsze.

Marcin Kosiński
Expert stories

Efektywna praca zdalna w innej strefie czasowej

Zdalna praca w innej strefie czasowej  jest możliwa, gdy w zespole panuje odpowiednia dyscyplina.

ichał Mrozowski, Starszy Analityk Biznesowy, Scrum Master
Expert stories

10 cech dobrego Scrum Mastera

Czy każdy nadaje się na Scrum Mastera? Jeśli zespół poszukuje Scrum Mastera, który wniesie wartość dodaną i będzie dla niego wsparciem – a nie tylko prowadzącym ceremonie – powinien szukać osoby posiadającej konkretne cechy.