Article

Shot of a young businessman experiencing stress during a late night at work

Category: Expertise strategy

Wypalenie zawodowe specjalistów IT

jak je przewidzieć i jak mu zapobiec?

Magdalena Waśkowska, Resource Specialist, 01/06/2023

Na pewno każdy z nas chociaż raz czuł, że w jego pracy coś idzie inaczej, niż by chciał. Dochodzi to tego zmęczenie, stres, spadek motywacji i nagle cały zawodowy świat się wali – zaczynamy myśleć, czy to, co robimy ma sens, czemu dotychczasowe działania nie przynoszą pożądanych efektów. Innymi słowy, wpadamy w rozmyślania nad tym, jak jest ciężko. Najczęściej to tylko zmęczenie, brak odpoczynku, stres, natomiast kiedy warto zadbać o siebie bardziej i przekonać się, czy to nie jest wypalenie zawodowe? Odpowiedź jest prosta: zawsze. Poniższym tekstem postaram się przedstawić, czym jest wypalenie zawodowe i jak mu przeciwdziałać, jednocześnie koncentrując się na środowisku IT, w którym sama pracuję. Dobre samopoczucie specjalistów z zakresu technologii i zarządzania jej procesami to podstawa budowania długofalowych relacji w emagine i zarazem fundament mojej pracy na stanowisku Rekruterki IT.

magdalena-waskowska-emagine

Magdalena Waśkowska:
Z emagine związana od 6 miesięcy. Rekrutacją zajmuje się od 2017 r. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskała m.in. tytuł Magister Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Studiowała także Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim.

Czym jest wypalenie zawodowe oraz jakie są jego przyczyny?

Zaczynając od definicji, należałoby wyjaśnić, czym jest wypalenie zawodowe wg organizacji WHO. Jest to syndrom zawodowy, którego efektem jest długotrwałe odczuwanie stresu w miejscu pracy, z którym nie udało się nam skutecznie poradzić. link

Inne definicje przedstawiają wypalenie zawodowe w bardzo prosty sposób: To stopniowa utrata energii i motywacji do pracy. Warto jednak pamiętać, że jest to proces długotrwały, przeciągający się.

Kolejne źródła podają, że wypalenie zawodowe, nazywane również syndromem wypalenia zawodowego, obecnie uznawane jest coraz częściej za chorobę cywilizacyjną. Jest ono stanem psychicznego, ale także i fizycznego wyczerpania, które dotyczy sfery zawodowej. link

Warto poznać przyczyny wypalenia zawodowego, aby móc rozpoznać jego objawy a przede wszystkim wiedzieć jak zaradzić, jeśli uznamy, że może to nas dotyczyć.
Przyczyny mogą być nam doskonale znane, ponieważ dość często towarzyszą nam w życiu, nie tylko zawodowym. Jednymi z głównych powodów wypalenia zawodowego jest:

- długotrwały stres, który wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, a w konsenwenscji prowadzi do wielu chorób,

- zbyt dużo obowiązków, które nas przytłaczają, przerastają nasze możliwości,

- presja zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna – stawianie sobie zbyt dużych oczekiwań, niemożliwych do realizacji,

- brak wsparcia wśród bliskich nam osób – rodziny, kolegów z pracy, a również przełożonych,

- pracoholizm oraz monotonia. link

Wracając do sedna artykułu oraz mojego doświadczenia zawodowego, skupmy się na konkretnej grupie zawodowej, jaką są specjaliści IT. Czy wśród programistów wypalenie zawodowe jest podobne do innych grup społecznych?

Głównym powodem wypalenia zawodowego wśród grupy specjalistów IT jest przede wszystkim praca pod presją czasu, która często wiąże się z ciężką i długotrwałą pracą ponad siły, a czasami nawet wybiegającą poza ramy czasowe standardowego dnia roboczego. Technologia bowiem ‘nigdy nie śpi’ (weźmy choćby pod uwagę cyberataki i konieczność ich odparcia). Do wypalenia zawodowego w IT przyczynia się także:
- brak uznania od osób z wyższego szczebla w firmie,
- brak wsparcia zarówno bliskich, jak i współpracowników,
- brak zdrowej motywacji.

Czynniki te prowadzą do nadmiernych rozmyślań pracownika nad sensem powierzanych mu obowiązków, a nawet nad sensem wykonywanej pracy w ogóle. Często towarzyszy temu zniechęcenie, spadek wydajności lub – najzwyczajniej - niechęć do pracy.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bardzo często wypalenie dotyka osób ambitnych, które wzięły na swoje barki zbyt wiele obowiązków oraz osób wyjątkowo mocno zaangażowanych w swoją pracę, powierzane obowiązki. Często niestety wiąże się to również z brakiem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, tj. tzw. work life balance. (Jakub Jaskulski, patrz: Bibliografia)

wypalenie-zawodowe-w-IT-main

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe – objawy

Ważne jest, aby umieć rozpoznać wypalenie zawodowe, wiedzieć, jakie są jego objawy – to pomoże nam działać – w kontekście siebie samych lub w kontekście pomocy koledze/koleżance z zespołu. Symptomy, jakie wskazują na syndrom to: brak energii, mentalne odcięcie od pracy, negatywne nastawienie do obowiązków zawodowych oraz odczucie obniżonej skuteczności zawodowej. link

Ponadto wyróżniamy również inne objawy wypalenia zawodowego: problemy ze skupieniem się nad powierzanymi nam zadaniami - brak koncentracji, nadmierne i długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji, izolowanie się od innych – unikanie kontaktów z kolegami z pracy, brak poczucia sensu – zarówno poszczególnych zadań, jak i pracy ogólnie, bezradność – uczucie braku wpływu na cokolwiek, poczucie pustki, niska samoocena, zaniedbywanie pracy, apatia. link

Coś, co wydaje się najbardziej niepokojące to fakt, że do symptomów wypalenia zawodowego można także zaliczyć objawy psychosomatyczne, takie jak bóle głowy lub brzucha, które doskonale znamy w przypadku chronicznego stresu. Ponadto wypalenie zawodowe możemy podejrzewać również w przypadku zaburzeń snu, nadmiernej drażliwości, częstych zmian nastroju, a również niskiego poczucia własnej wartości.
Jeśli zauważamy, u siebie lub innych, więcej niż kilka objawów, które są długotrwałe i uciążliwe w naszym życiu, warto umieć im zapobiec i wiedzieć, jak działać.

Jak zapobiec wypaleniu zawodowemu, czyli czym są zasoby oraz jak mogą pomóc. Sposoby leczenia/Strategia radzenia sobie ze stresem

Zasoby to ogólnie ujmując nasza obecna sytuacja życiowa, która wpływa negatywnie lub pozytywnie na nasz poziom stresu. Im więcej mamy zasobów, tym lepiej radzimy sobie ze stresem. Najpopularniejsze zasoby to:
- dobra sytuacja materialna/brak zobowiązań finansowych,
- wsparcie i obecność bliskich nam osób – rodzina, przyjaciele, współpracownicy,
- zdrowie fizyczne oraz psychiczne, a także umiejętności takie, jak np. asertywność, czy dobra organizacja.

Idąc za hasłem ‘lepiej zapobiegać niż leczyć’, warto pamiętać, że przy wypaleniu zawodowym ma ono również swoje zastosowanie. Dobrze znane są nam odpowiednie kroki profilaktyczne, które pomogą działać zgodnie z ideą. Każdy pracownik powinien zadbać o utrzymanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. W godzinach pracy dajemy z siebie 100%, natomiast po pracy warto się zrelaksować, odpocząć, pobyć z rodziną. Powinniśmy nauczyć się stawiać sobie granice, organizować pracę w optymalny sposób i ustalać priorytety. Ważne jest też umiejętne stawianie sobie celów tak, aby nie przyniosły one niepożądanych skutków/odwrotnego efektu.

Pracownik poza pracą powinien również dbać o samego siebie i poświęcać wolny czas na zainteresowania lub hobby – w miarę możliwości starać się nie wiązać swojego życia poza pracą z pracą. Nie warto rezygnować z urlopu, który pozwoli nam na relaks, odprężenie i przede wszystkim da nam świeże spojrzenie na niektóre sprawy oraz motywację do działania. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i zregenerowania się zarówno psychiczne, jak i fizycznie.


 

  Ważna jest również atmosfera w miejscu pracy, która powinna sprzyjać wykonywaniu obowiązków zawodowych, o którą powinni zadbać zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.


wypalenie-zawodowe-w-IT-middle-2

Ponownie zastanówmy się, jak to wygląda wśród specjalistów IT:

Istotne jest działanie pracodawcy, który również może pomóc pracownikowi w zwalczaniu stresu – czasami samo (nie)zwykle wsparcie ma już ogromne znaczenie, czy stworzenie pozytywnej, przyjaznej, miłej i rozwojowej atmosfery w pracy. Zdrowe motywowanie i wskazywanie, że dane działania mają sens, pomogą pracownikowi w realizacji nawet bardzo trudnych zadań. Udzielanie obiektywnych i konstruktywnych opinii na temat wykonywanej pracy pozwoli osiągać lepsze cele w przyjemniejszym nastawieniu.

Powyższe działania są zbieżne z tym, co zalecamy w każdym innym środowisku pracy. Co więc wyróżnia na tym tle IT? Powszechną opinią jest, że w świecie technologii, wypalenie zdarza się częściej. Wpływają na to:

• Wspomniany już możliwy 24-godzinny alert (niektórzy specjaliści pracują w systemach dwu i trzyzmianowych),

• Ciągłe zmiany na rynku technologii i konieczność szybkiej adaptacji (zarówno przez pracownika, jak i firmę),

• Rosnąca konkurencyjność wśród specjalistów.

 

Co zatem, poza typowymi działaniami z zakresu kompetencji miękkich, może zrobić manager, aby uchronić specjalistę IT od wypalenia zawodowego?

 

1. Monitorować czas pracy specjalisty i możliwie zarządzać nim w systemie zmianowym.

2. Wyposażyć specjalistę w niezawodne, dopasowane i najnowsze technologie, pomagające w realizacji zadań.

3. Zapewnić specjaliście system szkoleń oraz możliwość rozwoju zawodowego (np. poprzez uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach networkingowych itp.).

4. Samemu regularnie doszkalać się, aby być równorzędnym partnerem w rozmowach o rozwoju projektów z zakresu IT.

 


Pracownik IT natomiast, oprócz ogólnych sposobów radzenia sobie ze stresem, powinien posiąść umiejętność zarządzania własnym czasem, który pomoże wygrać z presją deadlinów. Nauczyć się prowadzić rozmowy w taki sposób, aby wychodzące z niej wnioski nie przytłoczyły oraz nie spowodowały spadku motywacji. Jest wiele książek oraz szkoleń, które mogą nakierować na zgłębiane tematu, który obecnie jest tak ważny. Warto skorzystać z pomocy i czuć się bezpiecznie - nie być zagrożonym wypaleniem zawodowym. (Jakub Jaskulski, patrz: Bibliografia)

Na koniec

Na syndrom wypalenia zawodowego najbardziej podatne są osoby, które całe swoje życie podporządkowują pracy i karierze zawodowej, również pracownicy bardzo mocno zaangażowani oraz ambitni. Nie da się ukryć, że są to osoby, które są najlepszą grupą pracowników dla firmy. Dlatego warto jest, aby przeciwko wypaleniu zawodowym działała zarówno firma, jak i sam pracownik.

Ważne jest, żeby samego siebie obserwować, pilnować swoje samopoczucie, zadbać o odpoczynek. O kolegach z zespołu też zadbajmy, jeśli widzimy coś, co nas niepokoi. Jeśli zauważysz u siebie/kolegi objawy, które utrzymują się długo i są obciążeniem to pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc.

Radzenie sobie ze stresem uwarunkowane jest od predyspozycji osobistych, ale też w dużej mierze od tworzonych przez pracodawców warunków i organizacji pracy. Dlatego jeśli czujesz, że organizacja/pracodawca może Ci pomoc warto porozmawiać, jeśli uważasz, że to zagadnienie jest bardziej osobiste, warto iść po pomoc do psychologa.

Powyższy tekst oczywiście nie wyczerpuje wszystkich zagadnień, elementów stresu i wypalenia zawodowego, ale może być dobrym punktem wyjścia do przemyśleń a może i punkt wyjścia do działania pracodawców oraz pracowników.


Warto pamiętać, że wypalenie zawodowe to realne zagrożenie każdego pracownika. Miło jest być szczęśliwym w miejscu pracy, mieć codzienną motywację i satysfakcję. W końcu praca to dość duży kawałek naszego życia – sprawmy, aby był przyjemnym kawałkiem. Ważne jest, aby o siebie pod tym kątem zadbać. Nasz organizm na pewno się nam za to odwdzięczy.


Bibliografia: 
https://www.doz.pl/czytelnia/a16732-Wypalenie_zawodowe__objawy_sposoby_leczenia
Identyfikacja zjawiska stresu zawodowego w branży IT w świetle badań własnych. Jakub Jaskulski. Praca magisterska. 
https://firma.rp.pl/zus/art19320341-wypalenie-zawodowe-czy-moze-byc-podstawa-do-wystawienia-l4-od-1-stycznia-2022-r-zwolnienie-lekarskie-ZUS-syndrom-zawodowy 
Związek między poczuciem własnej skuteczności, zaangażowaniem w pracę, motywacją a wypaleniem zawodowym wśród pracowników branży IT.
Łucja Chmielewska, Jan Gruszka, Zofia Ilkowska, Dobrochna Kopeć, Mateusz Tadorowski. Opiekun: mgr Jarosław Grobelny

Chcesz wiedzieć więcej?

Pomożemy Ci odnieść sukces w roli niezależnego konsultanta IT.

Blog

Więcej wpisów na blogu

left-arrow
right-arrow

Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami
Expert stories
Webinar

Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami – odpal zapis webinaru

Już jest! Zapis webinaru pt. Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami… czyli o Neo4j z perspektywy front-endowca.

Expert stories

Crunch w IT – czy wiesz, jak mu zapobiec?

Temat crunchu pojawia się zwykle w kontekście branży, która tworzy gry komputerowe. Problem jednak nie dotyczy tylko tego sektora rynku. Crunch zdarza się wszędzie. Są jednak sposoby, aby mu zapobiec.

Expert stories

Idealna współpraca testera z programistą – czy to w ogóle możliwe?

W idealnym zespole programistycznym feedback od klienta przekłada się na świetne wymagania. Są one następnie zamieniane na dokładnie opisane zadania, w których jest wszystko ,co niezbędne do wykonania i testowania aplikacji. W rzeczywistości jednak taka sytuacja nigdy nie występuje. Jak to zmienić?

Wszystko o pracy testera oprogramowania - odpal zapis webinaru
Expert stories
Webinar

Wszystko o pracy testera oprogramowania – odpal zapis webinaru

„5 najważniejszych lekcji, które wyniosłem w ciągu 5 lat testowania oprogramowania” … czyli o ewolucji tego obszaru IT, umiejętnościach testera oraz efektywności w zawodzie opowiada konsultant emagine – Piotr Tuński.

Expert stories

Różne podejścia do generowania kodu front-end – czy znasz je wszystkie?

Jak pisałem w poprzednim artykule, kod front-endowy jest w pewnej mierze powtarzalny. Szczególnie dużo powtarzalności jest na granicy back-endu i front-endu. Ponieważ obiekty z bazy są przesyłane z back-endu, frontend odbiera je i typuje (jeśli używamy np. TS) w celu dalszego przetwarzania. Co dzieje się dalej?

Expert stories

AI zbuduje aplikację webową? To możliwe!

Od jakiegoś czasu dysponujemy narzędziem, które jest w stanie przezwyciężyć początkowe trudności w zbudowaniu prototypu aplikacji webowej. Jest nim oczywiście Sztuczna Inteligencja, która – w odpowiednich rękach – może pomóc rozwiązać wiele problemów deweloperów.

Expert stories

Nx dla Angular jako niezawodne narzędzie upraszczające pracę przy projektach IT

Nx to narzędzie, które upraszcza budowanie projektów typu monorepo. W tym artykulę skupię się na jego głównych zastosowaniach w aplikacjach używających Angulara. Narzędzie pozwala także na współpracę z wieloma innymi technologiami, jak React czy Node.

Expert stories

7 grzechów głównych w zapewnianiu jakości: błędy, których powinien unikać każdy tester!

Zagłębimy się w mroczne zakamarki branży testowania oprogramowania. Odkryjemy siedem grzechów głównych, które mogą zaszkodzić dążeniu do doskonałej jakości produktu. Poznaj, jakie pułapki czyhają na testerów i jak unikać tych błędów, prowadząc swój zespół ku ścieżce doskonałości w testowaniu.

Expert stories

Zarządzanie finansami w chmurze, czyli wszystko o FinOps

W miarę jak organizacje coraz bardziej polegają na chmurze obliczeniowej, pojawia się potrzeba skutecznego zarządzania kosztami i optymalizacji wydatków związanych z usługami chmurowymi. FinOps to obszar działalności, który w znacznym stopniu zmienia sposób tego zarządzania. Chcesz wiedzieć więcej?

Dyrektywa NIS2 dot. cyberbezpieczeństwa
Expert stories
Webinar

Już jest – zapis webinaru “Dyrektywa NIS2 dot. cyberbezpieczeństwa”

W obliczu coraz bardziej skomplikowanych zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią, bezwzględnym priorytetem dla organizacji na całym świecie staje się zabezpieczenie danych oraz infrastruktury online. Nasz ekspert Grzegorz Powichrowski wesprze Was w ocenie przygotowania firm do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2 w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Expert stories

Dla specjalistów IT: W jaki sposób odciążyć umysł w pracy

Od kilku lat interesuję się wydajnością pracy i w tym artykule chciałbym przedstawić najważniejsze metody, które wg mnie pozwolą pracować łatwiej i wydajniej w środowisku IT.

Expert stories

Microsoft Dev Box – nowoczesna maszyna robocza

Microsoft Dev Box to zwirtualizowane rozwiązanie, które umożliwia inżynierom IT szybkie uruchamianie samoobsługowych stacji roboczych wstępnie skonfigurowanych do ich zadań, przy jednoczesnym zachowaniu scentralizowanego zarządzania w celu maksymalizacji bezpieczeństwa i zgodności ze standardami w organizacji. Czy już je znasz?

Expert stories

Wymagania niefunkcjonalne w procesie tworzenia aplikacji

Podczas rozwijania aplikacji webowej zwykle odkrywamy szereg specyficznych funkcjonalności, wedle których ma ona działać. Niektóre z nich mogą wydawać się oczywiste dla części członków zespołu IT pracującego nad rozwiązaniem, jednak inni wolą mieć je spisane w szczegółowej formie, aby móc je wszystkie zaimplementować lub testować.

Expert stories

Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw oprogramowania

Łańcuch dostaw oprogramowania to „proces dostarczania produktu do klienta” w domenie IT, odnosi się do procesu projektowania, budowania, dostarczania i utrzymania. Jego bezpieczeństwo jest nie tylko ważnym, ale wręcz kluczowym aspektem współczesnego świata IT.

AI: Nowa fala przyszłości"
Expert stories
Webinar

Obejrzyj zapis webinaru “AI: Nowa fala przyszłości”

Szansa cywilizacyjna, czy też zagrożenie? Algorytmy sztucznej inteligencji od wielu lat stanowią jeden z centralnych punktów dyskusji o przyszłości technologii. Rozwiązania oparte na AI, niezależnie od poziomu organizacji na którym zostaną wykorzystane, pomogą stworzyć nowatorskie modele biznesowe. Sprawdźcie zatem, czy Wasza organizacja jest do tego dobrze przygotowana. Czego się spodziewać? Jak wykorzystać AI, aby tworzyć przewagę konkurencyjną na rynku?

Expert stories

Snapshot testing w aplikacjach front-endowych – czy wiesz już wszystko?

Jednym z największych wyzwań podczas tworzenia aplikacji front-endowych jest unikanie wprowadzania niechcianych zmian. Testowanie logiki biznesowej jest możliwe za pomocą testów jednostkowych, jednak nie sprawdzają one zwykle całej struktury HTML. Rozwiązaniem problemu regresji w plikach HTML może być snapshot testing.

Expert stories

Przyszłość sztucznej inteligencji – jakie wyzwania i możliwości stoją przed światem IT?

Przyszłość sztucznej inteligencji (SI) niesie ze sobą zarówno wyzwania, jak i ogromne możliwości rewolucji technologicznej. Zewsząd słyszymy, że SI przejmie we wszystkim kontrolę i my jako ludzie będziemy już mniej potrzebni lub wręcz zbędni – czy aby na pewno?

Expert stories

Efektywne sposoby na pracę z back-endem

Aby tworzyć rozwiązania front-endowe, zwykle pobieramy dane z aplikacji back-endowej. W tym artykule chciałbym przedstawić, w jaki sposób możemy udoskonalić i przyspieszyć tę pracę. Podstawowe czynniki, które wziąłem pod uwagę podczas analizy, to elastyczność pracy oraz to, czy programista używający API, może edytować dane zwracane przez back-end.

Expert stories

Neo4j: Grafowa baza danych rewolucjonizuje zarządzanie informacjami

Wraz z gwałtownym wzrostem ilości danych na znaczeniu zyskują nowoczesne rozwiązania bazodanowe. Jednym z najciekawszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań jest neo4j – grafowa baza danych, która rewolucjonizuje sposób przechowywania i analizy informacji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu narzędziu, poznamy jego zalety, funkcje oraz praktyczne zastosowanie.

Expert stories

Jak AI wspiera pracę Front-end developerów – praktyczny poradnik

Z perspektywy front-endowca w ostatnim roku zauważyłem jak bardzo zastosowanie nowoczesnych narzędzi pomaga w szybszym tworzeniu aplikacji i sprawia, że pozbawione są one błędów. W artykule opisuję zastosowanie ChatGPT, Github Copilot oraz Github Copilot Chat, określając je skrótowo mianem AI.

Expert stories

Wypalenie zawodowe specjalistów IT – jak je przewidzieć i jak mu zapobiec?

Na pewno każdy z nas chociaż raz czuł, że w jego pracy coś idzie inaczej, niż by chciał. Dochodzi to tego zmęczenie, stres, spadek motywacji i nagle cały zawodowy świat się wali – zaczynamy myśleć, czy to, co robimy ma sens, czemu dotychczasowe działania nie przynoszą pożądanych efektów. Innymi słowy, wpadamy w rozmyślania nad tym, jak jest ciężko. Najczęściej to tylko zmęczenie, brak odpoczynku, stres, natomiast kiedy warto zadbać o siebie bardziej i przekonać się, czy to nie jest wypalenie zawodowe?

Expert stories

Jak skutecznie zbudować i utrzymać relację z kandydatem podczas procesu rekrutacyjnego w IT

Branża IT od dawna  jest  jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin rynku, niezależnie od szerokości geograficznej. Tym bardziej, znalezienie odpowiedniego kandydata do realizacji projektów IT, który spełniałby wszystkie wymagania zarówno pod względem wiedzy i umiejętności technicznych, jak i kompetencji miękkich nigdy nie było czymś prostym.

Expert stories

Poznaj kompetencje miękkie przyszłości w obszarze sprzedaży

Inwestycja w kompetencje miękkie może szczególnie opłacić się w zawodach przyszłości. W przeciwieństwie do twardych, kapitałem nie jest wykształcenie czy fachowa wiedza. Soft skills pozwolą tym, którzy je wdrożą i oswoją, z lekkością adaptować się do zmian jakie czekają rynek pracy.

Paweł Pancerz
Expert stories

Rozwój Chmury – co czeka nas w najbliższej przyszłości?

W ciągu ostatnich lat rozwój technologii chmurowych zmienił się bardzo dynamicznie. Wymogi rynkowe oraz coraz większa świadomość w zakresie potencjału technologii chmurowych sprawiają, że obawy przed tą technologią IT są coraz mniejsze.

Marcin Kosiński
Expert stories

Efektywna praca zdalna w innej strefie czasowej

Zdalna praca w innej strefie czasowej  jest możliwa, gdy w zespole panuje odpowiednia dyscyplina.

ichał Mrozowski, Starszy Analityk Biznesowy, Scrum Master
Expert stories

10 cech dobrego Scrum Mastera

Czy każdy nadaje się na Scrum Mastera? Jeśli zespół poszukuje Scrum Mastera, który wniesie wartość dodaną i będzie dla niego wsparciem – a nie tylko prowadzącym ceremonie – powinien szukać osoby posiadającej konkretne cechy.